Als zwanger worden niet lukt…

Onvervulde kinderwens na 1 jaar komt voor in 15% van de koppels. Dit  leidt vaak tot ongerustheid en stress.

Tijdens een eerste consultatie brengen we het probleem in kaart en zullen een eerste aantal onderzoeken aangevraagd worden.

Afhankelijk van oorzaak zullen we een individueel behandelingsplan opstellen of wordt u doorgestuurd naar één van de fertiliteitscentra waarmee wij nauw samenwerken.