Telefonisch

Indien u online geen passende afspraak kunt vinden of indien u een dringende afspraak wenst, dan kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 03 296 44 87.

Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers kunnen een afspraak verkrijgen door telefonisch contact op te nemen op het nummer 03 296 44 87.

Opgelet

  • Graag altijd 2 kleefstrookjes van de mutualiteit meebrengen op uw afspraak.
  • Indien u uw afspraak bij de dokter niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijks te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.
  • Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Corona-maatregelen

  • Gelieve strikt op tijd op uw consultatie te komen
  • Kom alleen (behalve bij zwangerschapsecho mag uw partner meekomen)
  • Gelieve uw afspraak te annuleren wanneer u of een familielid in uw directe omgeving COVID-19 ziektesymptomen heeft (koorts, loopneus, niezen, verkoudheid, hoesten, keelpijn of smaakverlies).